onsdag 1 augusti 2012

Röding är på hugget!!!!!

Två finna Rödingar och tre tappade blev kvällens fångst och rikligt med betesfiska
på ekolodet!!!!

Bra tryck där ner!!!
:-)

1 kommentar: